Co se tady stihlo od r.1989

23. listopadu 2010 v 20:34 | neznámý |  Přišlo mi e-mailem - posílám dál...
A protože v předešlém článku jste našli návod, kde získat antistresové látky, dám vám jednu malou radu: než začnete číst ten dnešní, zasedněte a nadopujte se čímkoliv, co povzbudí vaši odolnost! Tedy vzhůru na brokolici, česnek, oříšky, obiloviny a mléko, vše zalijte lžící kvalitního oleje a zajezte čekuládou.
Pokud vám bude špatně, ať je to z kočkopejskového myšmaše, a ne z následujícího textu.


Tento email mi došel už dříve, podle názvu a data někdy před dvěma roky. Ale zdá se, že jeho platnost nevypršela a některé údaje jsou aktuální stále...
Je mi jasný, že 17.listopad za to nemůže a nemůžou za to ani studenti, ani dospělí, kteří se pak přidali.  (Nebo ano?)

Emailový pamflet koluje pod názvem Život po 20 letech kapitalismu - aneb Co stihly vládní garnitury za 20 let v ČSSR, pak ČSFR a nakonec v ČR.

Je to docela zajímavé čtení.

Projev, na který se nezapomíná

Co tedy naši všehoschopní politici za tu dobu stihli:

1. Rozprodat většinu strategických podniků, jako jsou vodárny, rozvodny elektrické energie, atd.
    Rozprodat většinu největších výrobních kapacit (pivovary, sklárny, textilky, hutě, strojírny, automobilky, cukrovary atd.) do rukou převážně zahraničních "investorů", kteří zpravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem.
Část národního majetku pomohli rozkrást.
b5
2. Nenávratně zlikvidovat textilní a elektronický průmysl zaplevelením trhu asijským zbožím bez celních bariér.
Zlikvidovat světoznámý sklářský průmysl, zlaté ruce českých sklářů poslat na pracovní úřady.
Zlikvidovat tradiční výrobu obuvi, motocyklů, sirek, cukru, nebo i znojemských okurek, a řadu dalších, pro ČR tradičních borů.
Zbourat nebo nechat zchátrat továrny.

3. Nekoncepční, nesmyslnou zemědělskou politikou nechat zdecimovat stáda skotu, pěstování ovoce, zeleniny a tradičních lukrativních plodin jako chmel a cukrovka snížit a nahradit je řepkou pro výrobu bionafty.
Domácí produkty nahradit dovozem ze států, kde je výroba dotována. Tím zlikvidovat soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.

4. Rozkrást státní majetek, který byl století budován a shromažďován našimi předky.
b7
Zanikly a zanikají různé firmy a banky, které měly ve světě staletou historii (ČKD/Kolben-Daněk, Poldi Kladno, Živnostenská banka, Vítkovice atd.)
Neuvěřitelným způsobem se rozkradl náš zlatý poklad, který byl uložen ve státní bance.

5. Umělé vytvoření platební neschopnosti a prostředí pro tunelování.
(Např. zrušen hospodářský zákoník a hlavně paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaplatit fakturu do čtrnácti dnů a to bezhotovostně!)
Záměrné zpožďování nebo nevyplácení mezd zaměstnancům (zrušeny paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaměstnavatele vyplatit zálohu na mzdu do čtrnácti dní až tří týdnů v daném pracovním měsíci a do čtrnáctého následujícího měsíce vyplatit doplatek za odpracovaný měsíc.
(Na západ od nás se vyplácí mzda na konci každého odpracovaného týdne.)
Tak si banky a zaměstnavatelé mastí kapsy na úkor zaměstnanců.

b3
6. Kvalitní ornou půdu likvidovat a na ní stavět sklady a montážní haly.
Likvidovat lesy a dřevo vyvážet do zahraničí.

7. Ze státu s vysokým rozvinutým průmyslem a zemědělstvím udělat montovnu.
Zlikvidovalo se učňovské školství, výzkum v jednotlivých továrnách a potlačila se nápaditost a tvořivý potenciál našich lidí.
Licence a patenty zmizely v zahraničí.

8. Důsledkem této vedoucí politiky(zčásti hloupé a zčásti promyšlené k vlastnímu prospěchu) byla vzata lidem práce a vytvořili více než půlmilionovou armádu nezaměstnaných, závislých jen na
prázdné státní kase.
Dopustit i ztráty na životech bezvýchodně nezaměstnaných, zadlužených, včetně vražd ze zoufalství.
Lidé, kteří nepracují a nevydělávají, nenakupují výrobky a vedou ke krachu další výrobce.

9. Umožnit, aby se naše země stala smetištěm "rozvinutých krajin" - dovoz odpadů, podřadných a znehodnocených potravin, zkaženého masa, zeleniny a ovoce.
Zamořit náš stát igelitem a různými plasty, místo bývalého skla a papírových pytlíků.

10. Vytunelovat velké množství bank, kampeliček a investičních fondů. Tyto ztráty v bankách sanovat ze státního rozpočtu ve výši okolo 600 miliard Kč.
Zadlužit stát na několik generací daňovými úniky a nesmyslnými výdaji.
Dluh roste každou vteřinu o více než 6000 Kč.

b6
11. Dopustit téměř bilionové zadlužení jednotlivých občanů lživými reklamami a nabídkami půjček.
Dojit státní pokladu předraženými státními zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i současní politici nebo jejich rodinní příslušníci.
Připravit tento stát k ekonomickému bankrotu.
Dopustit finanční oligarchii s diktátem bank, které odírají klienty formou lichvářských úroků, zejména hypotečních úvěrů, nízkými úroky vkladů a naopak zpoplatněním faktu, že jim klient svěřil své peníze pro jejich hospodaření.

12. Dále omezit státní suverenitu.
Vyměnit diktát RVHP za dokonalejší diktát EU, její úředníci rozhodují o našich syrečcích, guláši, rumu, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek atd.

13. Z Ústavy státu udělat účelový pamflet.
b8

Neskutečným množstvím záměrně zpackaných a neprůhledných zákonů, vyhlášek a jejich novel docílit legislativní džungle.
Dosáhnout situace, že občané nevěří, že se dovolají svého práva. Dopustit nevymahatelnost práva.
Soudy, pokud nejsou zkorumpované, vedou desetitisíce sporů do ztracena.

14. V této státní džungli trvale rozšiřovat přebujelou administrativu, větší, než má např.daleko větší Francie.
Tato administrativa se stala soběstačnou a samobobtnající, nezávislá na potřebách obyvatel.
Permanentně hrát hru Škatulata, hejbejte se, při které stále stejní lidé mění posty na různých
ministerstvech, aniž by měli šanci alespoň pochopit problematiku resortu, který mají řídit.
Jediným cílem občany zvolených vyvolených je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.
b11

15. Zcela zvrátit morální hodnotovou stupnici člověka. Nevěra, lež, prostituce, drogy, násilí, korupce, surovost, arogance atd. legalizovat jako normální stav demokracie (viz Direktiva Allana Dullese)
Osobním příkladem velké části politiků vytvořit obecné mínění, že práce je tou poslední možností, jak poctivě vydělat peníze.

16. Vytvořit vrstvu zbohatlíků, kteří bez práce žijí lépe, než tvrdě pracující špičkoví odborníci a specialisté.
Dopustit vyhazování milionů korun a spolufinancovat přihlouplé a lživé volební kampaně, a nepřehledné množství politických stran.
Dopustit, aby politické pidistrany rozhodovaly o důležitých resortech ve státě cestou svých ministrů, tlupou poradců a lobbistů.

17. Vymítit pocit odpovědnosti a oddanosti občana ke své zemi.
b10
Omezovat, překrucovat a zlikvidovat znalosti o historii vlastního národa, o činnosti významných
osobností našich dějin.
Za hrdiny prohlásit pochybné mediální hvězdy, vlastizrádce, kriminálníky, defraudanty a záškodníky.
Zlikvidovat armádu pro obranu země a zrušením záchranných praporů rezignovat na úlohu armády, která účinně pomáhala za krizových situací a hrála významnou roli v systému ochrany obyvatel.
Ze společenství Varšavské smlouvy se rychle schovat pod křídla NATO, "bránit" naši vlast v Afgánistánu a jiných, pro ČR důležitých zemích.

18. Zlikvidovat výkonné profesionální policejní složky a nahradit je zčásti zkorumpovanými lidmi, u kterých lze koupit téměř cokoliv, včetně svobody.
Dopravní policii zdegradovat na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách Cikánů,
fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin.
Dosáhnout situace, kdy slušní lidé bydlí za zamřížovanými okny, balkony a trezorovými dveřmi svých bytů a domů, zatímco gauneři a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech a za bílého dne a beztrestně páchají trestnou činnost. V lepším případě si užívají na vzdálených ostrovech.

b12
19. Naše země v zahraničí je hodnocena jako země zlodějských taxikářů a kapsářů a v žebříčku korupce zaujímáme mezi vyspělými státy nejhorší místa.
V naší zemi se zabydlily a jsou činné všechny možné mafie z celého světa.

20. Bylo umožněno vzniku propojení soudců, advokátů, státních zástupců a exekutorů, s politiky a mafiemi.
Dosažení práva a rychlého soudu v této zemi je sci-fi (např.  katarský princ, kauza Kožený, Pitr, Krejčíř atd.)

V poslední době ještě kauza VŠ v Plzni.

21. Nedořešit a zamést všechny velké kauzy, např. Lehké topné oleje, Rumová aféra, konto ODS ve Švýcarsku, padáky a výškoměry v resortu ministerstva obrany atd.
Z poslední doby špiclování a vydírání v ODS - případ Morava - atd.

b14

  
22. Prosazuje se na úkor celé naší populace jedna menšina - Cikáni.
Ze strany státních orgánů se toleruje jejich kriminalita.
Ve prospěch tunelování státního rozpočtu různými dotacemi, sociálními dávkami a zvýhodňováním. Zapomíná se na to, že v této zemi žijí i jiné a početnější národnosti, se kterými nejsou žádné problémy a jejich příslušníci se plně integrovali do naší společnosti.

b15
b16
23. Aby díky prozíravé politice našich mocných se občan doma cítil jako cizinec.
Některé oblasti našeho státu jsou vykoupeny a zabydleny příslušníky jiných států a jiných národností, nebo problémovými etniky.
Viz Karlovy Vary, některé obce v Krkonoších a podobně...

24. V mnoha podnicích a institucích je potlačována komunikace v českém jazyce. Na mnoha místech, v nápisech i textech, ba i ve sdělovacích prostředcích, je používána angličtina či nějaký jiný jazyk.
Spisovná čeština je potlačována, zesměšňována a hnána do ilegality. O tom, že by veřejné sdělovací prostředky a veřejně vystupující čeští občané, knihy, časopisy, atd., měli používat spisovnou češtinu, si můžeme nechat zdát.

25. Zdraví lidí zdegradovat na byznys vysoce prosperujících farmaceutických firem s osobním podílem některých politiků.
Dopustit zneužívání lékařů pro růst zisku těchto firem.
Zlikvidovat preventivní lékařskou péči, zejména zubní.
Zlikvidovat povinnost zaměstnavatele zabezpečit preventivní péči pro zaměstnance.
Zavřít řadu nemocnic a poliklinik. Z domovů důchodců, dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení nechat vybudovat paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a cizinců, nebo je nechat zchátrat či spadnout.

26. Zdecimovat osobní železniční dopravu, zlikvidovat levnou a ekologickou vodní dopravu.
Silniční síť přeplnit drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou.
Zásadně snížit dopravní obslužnost venkova.
Nesmyslným zdražováním jízdného bez ohledu na tržní mechanismy nabídky a poptávky odradit cestující používat železnici a následně rušit spoje a tratě.

27. Novodobí domácí i zahraniční otrokáři (bankovní, průmysloví, firemní), mají za cíl maximalizace zisku.
V minulém režimu přiměřeného zisku.
b19

28. Nechat ekologické teroristy brzdit výstavbu dálnic a vodních cest, rozvoj jaderné energetiky, naopak umožnit výstavbu obchodních a montážních hal na úrodné půdě, bezhlavě kácet lesy.
Obdivované hluboké lesy šumavského a krkonošského národního parku nechat změnit v suché pláně sežrané kůrovcem.

29. V důchodovém systému ponechat "socialistický" systém výběru daní - zejména zaměstnanců, kteří pak při výpočtu starobních důchodů jako střední třída doplácejí na nejchudší a nejbohatší spoluobčany.
Nezavedením důchodové reformy a nejasnými garancemi za stávající penzijní připojištění, znemožnit zavedení společenského systému ukládání svých úspor na stáří.

30. A jedny z nejhorších věcí, které se staly:

- rozbití Československa, které tak pracně naši zakladatelé naší státnosti dávali dohromady
- velké zadlužení státu přesto, že Československo před převratem r.1998 byl stát bez dluhů a s majetkem
- rozbití právního systému a zákonů, které napomohly k rozkradení státního majetku a ožebračení lidí
- omluva Sudetským Němcům, fašistům a kolaborantům, jejichž cílem bylo náš národ zotročit a zlikvidovat. (Viz nástupní projev Reinharda Heidricha pro vedoucí žup.)

b4


b2
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Sever-rat Sever-rat | E-mail | Web | 23. listopadu 2010 v 20:38

Po roce 1989 se podařilo tolik věcí zkazit, co se v celé historii právě do roku 1989 nepodařilo..

2 Vendy Vendy | Web | 23. listopadu 2010 v 20:38

Řekla bych, že se tady stihly udělat i dobré věci, jen si momentálně nevybavím, které... že by multiplexy? Pohodlné sezení v kině a skvělý zvuk?
Jo. Už vím. Brněnská Vaňkovka, ta se opravdu povedla. To je asi nejlepší stavba za posledních 20 let...(bez ironie).

3 TlusŤjoch TlusŤjoch | E-mail | Web | 23. listopadu 2010 v 21:00

[2]: Podíval jsem se do světa. To cítím jako pozitivum.

4 Andrea Andrea | Web | 23. listopadu 2010 v 21:19

[2]: ale na Ještěd nemá :))))

smutno nám je zde, a tak balím kufry, vydat se do světa na zkušenou... třeba tam nezůstanu :)

5 Janah Janah | Web | 23. listopadu 2010 v 21:24

[1]:Ale taky se stihlo, jen to tady nemáš tak hezky vyjmenované a seřazené, a věř mi, že by toho bylo ještě víc. :-?

Já už bych se přes všechny chyby a omyly vracet před 89 nechtěla. Já mám paměť docela dobrou,... :-? :-?

6 Lucerna Lucerna | Web | 23. listopadu 2010 v 21:50

kradlo sa vzdy, kradne sa aj dnes a kradnut sa bude.. len otazne je co, ak to pojde takymto tempom :-D
mozno zacnu vyvlastnovat.. napisala by som aLeBo zvysia dane a vsak na Slovensku je to uz aktualne 8-O :-D

7 Vendy Vendy | 23. listopadu 2010 v 23:44

[3]: To cítím taky jako pozitivum a přeji všem, aby se mohli do světa podívat.
Já se do světa nepodívala víc jak deset let. Prostě na to nemám. A to cítím jako negativum...
[5]: Taky bych se před rok 89 nechtěla vracet. Ten článek jsem nemínila ve smyslu, že před rokem 89 bylo líp. To jsem mínila ve smyslu, jak dokázali v té takzvané demokracii všechno zničit. A ještě to omlouvají demokracií...
Legalizovaná zlodějina je pořád jen legalizovaná zlodějina. A nevěřím tomu, že by se tyto věci nedaly zastavit nebo utnout hned zkraje, kdyby se někomu opravdu chtělo. Ale to by někomu neplynuly na konta milionky, žejo...
A závěr z toho hospodaření?
Na každého občana, včetně mimin, podělaný dluh přes 120.000. (Možná i víc)

8 Vendy Vendy | 23. listopadu 2010 v 23:45

P.S. ještě jedno pozitivum jsem našla - počítače, internet, možnost kontaktu s lidmi, které bych třeba nikdy v životě nepoznala.
Mobil - možnost rychlého spojení a komunikace kdekoliv a kdykoliv. (Pokud je signál...)
No, něco by se ještě našlo.

9 Janah Janah | Web | 24. listopadu 2010 v 0:01

[7]: To jsem nemysle ani tak na tebe, jako spíš na 1. komentář. A máš pravdu, že v Čechách to hospodaření je v hrozném nepořádku. Ale ani ve fungujících ekonomikách a státech není všechno v pořádku, i když se to stává míň a méně často. My z toho prostě musíme vyrůst :-?

10 Vendy Vendy | 24. listopadu 2010 v 0:12

[9]: Vím, jak to myslíš, ale on má taky pravdu, do roku 89 toho opravdu nestihli tolik zničit. (Neměli taky tolik drzosti a přes to balíkování do kapes se opravdu drželi v mezích, po 90.roce jako by ztratili sebekontrolu a zrušili limity a šli stylem Po nás potopa.)
Před 89. stálo hodně věcí za pendrek.
Po 89.stojí za pendrek o hodně věcí víc. A fakt z toho nemám vůbec žádnou radost.
Kdybych měla psát položky pro a proti, tak jediné "pro" na dnešní dobu je, že je možnost všechno (nebo téměř všechno) sehnat a že je možnost kamkoliv cestovat (pokud na to člověk má.)
A mám obavy, že než z toho vyrosteme, tak po nás opravdu zůstane potopa.

11 beatricia beatricia | Web | 24. listopadu 2010 v 9:40

Přišla jsem, viděla, četla. Vše je pravda a je mi špatně. Chystám se emigrovat do Kábulu. :-(  8-O  :-?  O_O

12 š š | Web | 24. listopadu 2010 v 9:50

článek jsem prolítla a musím říci, že nemám ráda tyto poněkud přehnané zvolání, které jsou hodně ovlivněný naší mentalitou a teorií, že dřív bylo krásně, nekradlo se, lidé se měli dobře, stát byl bohatý. Za mnohé si lidé mohou sami i bez politiků. Máme domokracii, svobodu, vrátil se lidem majetek, tak je nikdo nemůže nutit na poli pěstovat brambory, když tam můžou postavit logistický sklad. Jestli končí naše slavné výrobny - tak asi jen proto, že prostě nejsou konkurenceschopné.
Neříkám, že mnohé není pravda, samozřejmě se tu krade a bohužel ti nahoře ve velkým, ale snad se i dost věcí povedlo..jen je nikdo nesepíše a nepošle meilem... tak aspoň doufám, že jsou :)
a popravdě, nejhorší je tento názor:
"velké zadlužení státu přesto, že Československo před převratem r.1998 byl stát bez dluhů a s majetkem" - nakradený majetek státu, ze kterého obyčejní lidé neměli nic....
A nakonec -  za většinu, co je tak nějak uvedeno podlě mě může právě ta šílená doba před 89, která se na našich povahách nehezky projevila...

13 Naďa Naďa | Web | 24. listopadu 2010 v 12:01

Já to cítím podobně jako autorka článku. Je zvykem, že když člověk nepřitakává dnešní vládnoucí garnituře (potažmo modrým, přemluvte bábu), tak je hned komouš, soudruh a já nevím co všechno. Jsem ráda, že jsou otevřené hranice, ty zadrátované považuji za strašný prohřešek, až zločin na mé generaci, jsem ráda, že si můžu říct svůj názor, jsem ráda za moc věcí a nechci návrat před rokem 89, ale také nechci zavírat oči před lumpárnama co se dějí. Jak je vidět, tak ani volbama se mafie a zlodějina odstranit nedá, tak nevím. Myslím si, že by se měli zejména mladí lidé víc starat o budoucnost v této zemi, ale zatím to vypadá, že raději odejdou do světa. Jinak něco z toho, o čem je článek se muselo zákonitě dostavit, protože s otevřením hranic se sem dostavily i průvodní jevy migrujících zvyků a lidí, včetně zločinu. Dovolím si sem přičinit odkaz na výborný článek, který stojí za přečtení zrovna jako tento zde: http://janasimonova.blog.idnes.cz/c/164849/Padesati-a-viceleti-vzkazuji-dravym-mladym-personalnim-managerum.html

14 Janah Janah | Web | 24. listopadu 2010 v 12:20

Vendy,  k té zprávě na mém blogu - já asi na to vždycky budu mít trošku jiný pohled, i když jsou věci ve kterých s tebou souhlasím. Patřím k rodině, které komunisti zabavili majetek, skoro mi zabili dědečka, a nepustili mě studovat. Zákonitě tak v "nové režimu" upřednostňuji pozitiva, která přináší. A souhlasím se Š [12]: hlavně s její poslední větou.

15 Romi Romi | Web | 24. listopadu 2010 v 12:52

Povedený článek. Před rokem 1989 jsem si naškudlila pár korunek, ale v krámech nebylo nic a teď je v krámech dost, ale já na to nemám..Snad to cestování je plus, ale jak píšu nemám na to..

16 Mniška Mniška | Web | 24. listopadu 2010 v 13:15

Ahojky, jsem momentálně ve škole, takže jen tak zatím projíždím blogy, abych věděla, kde je co nového a co si budu moct doma zase přečíst, takže tenhle článek jsem zatím jen přelétla pohledem a už takhle mě opravdu hrozně moc rozesmály to obrázky, už se těším na článek samotný :D páč ty obrazové přílohy nemají chybu.

17 Tomáš Tomáš | Web | 24. listopadu 2010 v 16:16

Nevím sice co se změnilo, ale podle toho co slyším kolem sebe, tak je to hrůza. Slýchám i názor, že komunisti byli zlatí. Nevím jestli je to pravda, ale podle mého skoro všichni lidé nadávají, na to co se tady děje. Pokud je ten článek alespoň z poloviny pravdivý, tak je to teda síla.
Já si zatím nestěžuji. Do školy se chodí za každého režimu a fotbal hrají i v Severní Korei, takže se hraje určitě na celém světě. To mi zatím k životu stačí. :D  :D  :D  :D  :D  :D

18 Vendy Vendy | Web | 24. listopadu 2010 v 16:34

Jsem ráda za vaše názory a jasně že každý s tím článkem nemusí souhlasit. A vím, že je pár lidí, kteří v minulém režimu měli opravdu "zatopeno". Taky neobhajuji soudruhy a neříkám, že komunisti byli zlatí. Jen si myslím, že současná vláda (a vlády, co byly), byly horší než komunisti.
[12]: Šári, s tou konkurenceschopností to tady tak slavné nebude, protože v mnoha podnicích byli dovedeni do krachu uměle. Nevěřím tomu, že podniky, které byly proslavené i ve světě několik desítek let, by najednou neobstály samy o sobě před konkurencí.
Co se týká zemědělství, tady se vůbec nedá mluvit o konkurenci, ale o likvidaci. Mimochodem, zemědělci v zahraničí jsou dotovaní všichni, jen pro zemědělce u nás to nějak nejde.
A k těm prodávaným polím pro novodobé fabriky - i tady se našli lidé, kteří prodat nechtěli, ale kterým bylo vyhrožováno - jim i jejich rodinám. Takže nakonec prodali.
(To vyhrožování nebylo za minulého režimu, to bylo za současného režimu a nebylo to zas tak dlouho.)
Na závěr chci říct, že neobhajuji komunisty, jen nechci zavírat oči a všechno omlouvat a schvalovat demokracií. Demokracie u mě není vydírání, rozkrádání, tunelování ani vraždy.
Všem děkuji za komentáře, je vidět, že každý z nás má co říct.

19 Mniška Mniška | Web | 26. listopadu 2010 v 15:08

Projev pěkný, ale když tak čtu to pod tím, je mi z toho celkem špatně a velmi se začínám bát o budoucnost. Nikdy mě politika nezajímala, protože jí pořádně nerozumím a já si vždy myslela, že když do toho nevidím, neměla bych do toho ani kecat, ale v poslední době jsem se s lidmi o politice zakecala docela často. Je strašně smutné co se tu děje, jaká nespravedlnost tu vládne! Ale smutné na tom je i to, že my proti tomu nic nenaděláme. My si můžeme stěžovat, psát o tom kamkoliv, ale ti sobečtí politici si to maximálně přečtou a mávnou nad tím rukou. Je nezajímá stát, navíc tady ani nebudou věčne, oni to slíznou pak nějak jejich nástupci, proč by se měli starat. Fakt mě mrzí, že je jim jedno, co si myslí jejich občané, hlavně, když si namastí kapsy. Vede mě to k velkému zoufalství, když se dějí také nepravosti a spravedlnost je proti nim krátká. Všichni to vidí, slyší o tom, je to očividné, ale můžeme akorát koukat a nechat si to líbit. Mám z budoucnosti opravdu strach, jde to tu od desíti k pěti. Všechno mě to mrzí také hlavně víc, když přihlédnu k lidem z historie, kteří bojovali za svůj národ a měli o něj zájem, nechali se kvůli tomu dát i zavřít, mnoho kvůli tomu i zemřelo. A dneska tu úctu nemají ti, kteří by ji měli chovat asi nejvíc.

20 Vendy Vendy | 26. listopadu 2010 v 16:22

[19]: Fantastický superkomentář! Tleskám!
(A ten závěr sedí, taky si občas říkám, kdyby ti lidi věděli, kam to všechno půjde, jestli by se tak obětovali. Těžko. Obětovali se proto, že věřili v budoucnost. A jejich budoucnost je naše přítomnost.)

21 Vendy Vendy | 28. listopadu 2010 v 16:30

[13]: Ten článek jsem si přečetla. Je dost přesný, výstižný a smutný.
A stejně smutné jsou někdy reakce čtenářů pod článkem, hlavně těch, kteří nepochopili, o co jde.
A přesně tak, jak autorka píše, hází kolem sebe slovy jako výdělečnost a zisk.
Víceméně, kdo ten zisk má? Jedině chamtivý majitel firmy, který pohltí devadesát procent všech zisků.
Ale ono mu to nestačí. On chce víc a víc a víc! Může vydělat sto tisíc. Může vydělat milion. Může vydělat deset milionů. To ale nestačí! Musí vydělat padesát milionů! A nedejbože, že by dal lidem nějaké odměny.
(Připouštím, že existují i možné výjimky, firmy, které opravdu ocení své lidi.)
Nakonec, jak si miliardáři užívají svých miliard třeba v hrobě?

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama